Meni Zapri

UPORABA

UPORABNIK je fizična ali pravna oseba, ki je obiskala spletno mesto www.mojdomek.net
UPRAVLJAVEC je Gobicanet sp,Log 12 ,2241 Spodnji Duplek

Spoštovanje in soglašanje s spodaj navedenimi pravili je pogoj, da uporabnik sme uporabljati internetni posredniški sistem Mojdomek

Uporaba posredniškega internetnega portala je BREZPLAČNA za fizične osebe. Pravne osebe so po Zakonu o preprečevanju dela in zaposlovanja na črno (Uradni list RS, št.36/26.4.2000) dolžne poslati lastniku-upravljavcu portala veljaven dokument iz katerega je razvidno, da imajo registrirano oz. priglašeno dejavnost, katero želijo oglaševati ali pa bo upravljavec njihovo verodostojnost preveril na javno dostopnih straneh.

Moglasnik je posredniško-oglasni portal med prodajalci in kupci. Ob prvem vpisu se lahko uporabnik registrira in izpolni vsa zahtevana polja z resničnimi in popolnimi kontaktnimi podatki (e-mail, telefon, GSM) ali pa odda oglas “brez prijave” samo s svojo telefonsko številko – velja samo za fizične osebe. Izdajanje za drugo osebo je kaznivo dejanje, ki se preganja po zakonu.Fizične osebe morajo ob oddaji oglasa biti stare najmanj 15 let.

Uporabniki z vpisom oglasov v sistem dovoljujejo objavo vsebin lastniku-upravljavcu , da oglase po lastni izbiri preuredi. Uporabniki sistema s sprejemom teh pravil dovoljujejo uporabo in obdelavo danih podatkov in vsebin za namen delovanja sistema Moglasnik, za pošiljanje elektronske pošte, pošiljanje SMS-ov ter za reklamne namene upravljavca v drugih medijih. Upravljavec-lastnik bo s podatki ravnal v skladu z zakonom. Upravljavec sme podatke uporabnika (e-mail, telefonska številka) uporabljati do preklica s strani uporabnika.

Uporabniki se zavezujejo in prevzemajo pravno in materialno odgovornost, da bodo njihovi oglasi resnični ter, da ne bodo oglaševali prodaje ponarejenega, ukradenega oz. blaga katerega promet in oglaševanje je z zakonom prepovedano ter kršili avtorske in sorodne pravice. Oglaševalci se obvezujejo spoštovati vso zakonodajo Republike Slovenije še posebej pa:

  • Zakon o preprečevanju dela in zaposlovanja na črno (Uradni list RS, št.36/26.4.2000)
  • Zakon o avtorskih in sorodnih pravicah (ZASP)
  • Zakon o industrijski lastnini (ZIL-1)
  • Zakon o omejevanju porabe alkohola (ZOPA)
  • Zakon o zdravstveni ustreznosti živil…(ZZUZIS)
  • Zakon o medijih (ZMed)
  • Zakon o zdravilih in medicinskih pripomočkih (ZZMP)
  • Zakon o varstvu potrošnikov (ZVPot)
  • ter da bo spoštoval Slovenski oglaševalski kodeks (SOZ)

Lastnik oz. upravljavec ne more odgovarjati za resničnost oddanih oglasov in za njihovo vsebino. Za oglase, vključno z medijskimi vsebinami, povezavami in tekstom, je izključno odgovoren uporabnik oz. oseba, ki je oglase oddala. Uporabniki se zavezujejo, da ne bodo objavljali oglasov za koga drugega, brez njegovega soglasja, v nasprotnem primeru je dejanje protizakonito.

Lastnik oz. upravljavec , si bo prizadeval, da bo vsebina portala kvalitetna, dostopna, zakonita in ažurna. Kljub vsemu je storitev portala takšna, kakršna je in brez jamstva za delovanje in uspeh prodaje. S tem lastnik oz. upravljavec ne odgovarja za kakršnokoli škodo, ki bi izvirala iz uporabe oz. nezmožnosti uporabe, glede izgube prihodka ali pričakovanega dobička, izgube poslov, podatkov, dobrega imena ali za kakršnokoli drugo škodo.

Uporabnik sme oglase oddati le v za to določene rubrike in jih ne sme združevati v skupine (primer: v enem oglasu ni dovoljeno skupaj prodajati hiše, mize, kolesa….). Vsak predmet je potrebno oddati v za-to namenjeno rubriko. Oglasi morajo biti napisani v slovenskem jeziku.

Lastnik oz.upravljavec i si pridržuje pravico, da brez predhodnega obvestila uporabniku izbriše vsak oglas oz. del oglasa, ki bi škodoval sistemu, je nezakonit, škodljiv, zavajajoč, moralno neprimeren ali žaljiv ali kako drugače v nasprotju z zakonodajo RS in v nasprotju z normami upravljavca.

Lastnik oz. upravljavec si pridržuje pravico, da zgoraj navedena pravila in pogoje uporabe, brez vnaprejšnje najave posodablja in spreminja, glede na potrebe in v skladu z Zakonodajo RS. Uporabniki pa z uporabo sistema avtomatsko soglašajo s spremembami.

  • Registracija
Pozabili geslo? Vnesite svoje uporabniško ime ali e-poštni naslov. Prejeli boste povezavo za ustvarjanje novega gesla po e-pošti..