Meni Zapri

POGOJI UPORABE PORTALA

OBVESTILO:

 Pogoji uporabe portala predstavljajo pravni dogovor med končnim uporabnikom (posamezno fizično ali pravno osebo) in družbo Gobicanet sp. Za uporabo portala mojdomek.net in z njim povezanih storitev. Kadar uporabnik dostopa do portala ali ga kako drugače uporablja, ga zavezujejo določila teh pogojev uporabe. Uporabnik, ki se s temi pogoji uporabe ne strinja, portala in z njim povezanih storitev ne sme uporabljati.

POGOJI UPORABE PORTALA

Lastnik in upravljavec portala mojdomek.net je družba Gobicanet sp

Ti pogoji uporabe se nanašajo na spletno stran mojdomek.net in vse druge izdelke in storitve na spletnem mestu 

UPORABNIKI IN VSEBINA STORITVE

Storitve portala mojdomek.net, ki je dostopen na internetu  so namenjene vsem, ki imajo dostop do interneta in sprejmejo pogoje uporabe portala n in se zavežejo, da bodo storitve uporabljali izključno v osebne, nekomercialne namene v skladu z veljavno zakonodajo, načeli morale in etike ter temi pogoji uporabe.

Portal uporabnikom omogoča pregledovanje vpisanih in objavo lastnih malih oglasov za nepremičnine na območju Slovenije.

VNOS IN VSEBINA OGLASA

Uporabnik se zavezuje, da bo pri vnosu oglasa spoštoval naslednja navodila:

 • oglas mora biti napisan v slovenskem jeziku,
 • vsebina oglasa mora biti resnična, pravilna, aktualna,
 • vsebina oglasa ne sme biti nezakonita, škodljiva, zavajajoča, sporna, moralno neprimerna ali žaljiva, zlasti ne sme predstavljati kršenja pravic intelektualne lastnine,
 • vsebina oglasa ne sme biti identična oglasu (popolnoma prepisan oglas drugega uporabnika), ki je že vpisan v portal ,
 • vsebina oglasa se mora nanašati na nepremičninsko ponudbo (izključno prodaja, nakup, oddaja ali najem nepremičnine),
 • vsebina oglasa se mora nanašati izključno na predmet ponudbe in prepovedano je v oglas vpisovati kakršne koli druge podatke, ki se ne nanašajo na konkretno, posamezno nepremičninsko ponudbo,
 • vsebina posameznih polj mora biti skladna s pomenom polja in izključno v slovenskem jeziku, razen v primeru, da je za posamezno polje posebej določen jezik vpisa,
 • vsebina oglasa se mora nanašati le na posamezno nepremičnino in ne sme vsebovati podatkov za več ločenih, nepovezanih nepremičnin,
 • slike, dodane k oglasu lahko vsebujejo izrecno fotografije nepremičnin, skico objekta ali tloris. V ta prostor ni dovoljeno dodajati logotipov, komercialnih oglasov, ipd.,
 • kontaktni podatki morajo biti resnični,
 • uporabnik mora v primeru oglaševanja prodaje ali oddaje imeti ustrezne pravice na nepremičnini, ki mu dajejo možnost razpolaganja s to nepremičnino,
 • uporabnik ne sme objaviti oglasa za katero koli tretjo osebo ali objaviti kontaktnih podatkov tretje osebe brez njenega dovoljenja,

Vsebina oglasa za namene teh pogojev uporabe pomeni vso vsebino, ki jo je na portalu objavil posamezni uporabnik in vsebuje zlasti besedilo oglasa in slike nepremičnine.

REGISTRACIJA UPORABNIKOV

Uporabnik, ki želi izkoristiti vse funkcionalnosti portala in na njem objavljati lastne male oglase se mora predhodno registrirati. Registracija fizičnih oseb, ki se s posredovanjem z nepremičninami ne ukvarjajo profesionalno, poteka preko spletnega vmesnika, v katerega uporabnik vnese svoje podatke.

Uporabnik se zavezuje, da bo pri registraciji spoštoval naslednja navodila:

 • vpisani podatki, zlasti kontaktni podatki morajo biti popolni in resnični; izdajanje za tretjo osebo oz. vpisovanje podatkov tretje osebe brez njenega dovoljenja je prepovedano
 • vsak uporabnik ima lahko le eno uporabniško ime.

VSEBINA PORTALA

Upravljavec. nima vpliva na vsebino malih oglasov, ki so objavljeni na portalu , saj je to vsebina, ki jo na portal vnesejo uporabniki samostojno.

Vsak dogovor o nakupu / prodaji nepremičnine, objavljene na portalu , je dogovor zgolj med kupcem in prodajalcem, ki nepremičnino prodaja oz. kupuje in ne povzroči nikakršnega posrednega ali neposrednega pogodbenega odnosa med kupcem, prodajalcem ter upravljavcem portala.

PRAVICE INTELEKTUALNE LASTNINE

Vsa vsebina portala je avtorsko pravno zaščitena kot individualne stvaritve oziroma kot podatkovne zbirke. Varstvo zajema zlasti podatke, besedila, multimedijske vsebine, programsko opremo ter HTML, java in flash izvorno kodo. Avtorsko pravno zaščitene vsebine je dovoljeno uporabljati zgolj za zasebne namene, v kolikor posamezen način uporabe ni prepovedan s temi pravili uporabe ali veljavno zakonodajo.

OMEJITEV ODGOVORNOSTI

V zvezi z zagotavljanjem portala veljajo naslednje omejitve odgovornosti, razen če v teh pogojih uporabe ni drugače določeno:

 • ponudnik ne prevzema odgovornosti za vsebino, dostopnost, delovanje in brezhibnost portala ,
 • ponudnik ne prevzema odgovornosti za kakršno koli morebitno škodo, ki bi nastala uporabniku zaradi nezmožnosti uporabe portala , zaradi zaupanja v vsebino storitve portala , zaradi izgube podatkov ali zaradi drugih razlogov povezanih z delovanjem in dostopnostjo portala ,

Ponudnik si pridržuje pravico, da kadar koli, iz katerega koli razloga in za kakršno koli obdobje, brez predhodnega obvestila, prekine zagotavljanje portala , če meni, da je to potrebno.

Omejitev odgovornosti v teh pravilih uporabe velja pod pogojem, da je v skladu z veljavno zakonodajo. V primeru neskladnosti velja takšna omejitev odgovornosti, v kakršnem obsegu je dovoljena z veljavno zakonodajo.

MARIBOR 25.8 2019

 • Registracija
Pozabili geslo? Vnesite svoje uporabniško ime ali e-poštni naslov. Prejeli boste povezavo za ustvarjanje novega gesla po e-pošti..